11,12 Mayıs 2024 Ramada Tekirdağ

Program

TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU BİLİMSEL PROGRAMI

                                                      11 Mayıs 2024 

                                               AÇILIŞ     (09:00-09:10)

Lenfoma Oturumu                                                                                        (09:10-10:00)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Turgay Ulaş, Dr. Mehmet Sinan Dal

Lenfomalarda bispesifik antikor tedavileri                                             09:10-09:30 (20 dk)

Konuşmacı: Dr. Emine Hidayet

Yaşlı Hodgkin lenfoma hastalarının tedavisine güncel yaklaşım            09:30-09.50 (20 dk)

Konuşmacı: Dr. Burcu Altındağ Avcı

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                                 09.50-10.00(10dk)

Kronik Lenfositik Lösemi/M Myelom Oturumu                                      (10:00-10:50)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. Tuba Hacıbekiroğlu, Dr. Abdülkadir Baştürk

KLL’de MRD kontrollü tedavi                                                             10:00-10:20 (20 dk)

Konuşmacı: Dr. Samet Yaman

Myelomda CAR-T hücre/ bispesifik antikor tedavileri                         10:20-10:40 (20 dk)    

Konuşmacı: Semih Başçı

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                                10.40-10.50 (10 dk)  

KAHVE ARASI                                                                                   10:50-11:10 (20DK)

Uydu Sempozyumu     11:10-11:50        PHARMINAL

OTURUM BAŞKANI: Dr. Sami Kartı

Myelom ilk basamak tedavisinde lenalidomid                                    11:10-11:40 (30 dk)

Konuşmacı: Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                                 11:40-11.50(10dk)

Akut Lösemiler-MDS Oturumu                                                                11:50-13:00

OTURUM BAŞKANLARI: Dr. İlhami Berber, Dr. Şebnem İzmir, Dr. Güven Çetin

Moleküler belirteçlere göre MDS tedavisi                                      11:50-12:10 (20 dk)

Konuşmacı: Dr.Nazik Okumuş

AML indüksiyon tedavisine güncel yaklaşım                                 12:10-12:30 (20 dk)

Konuşmacı: Dr. Osman Yokuş

Genç erişkinlerde ALL tedavisi                                                      12:30-12:50 (20 dk)

Konuşmacı: Dr. Erman Öztürk

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                                12.50-13.00 (10dk)

                                  ÖĞLE ARASI      13:00-14:15 (75DK)

Uydu Sempozyumu        14:15-14:55           AMGEN

OTURUM BAŞKANI: Dr. Düzgün Özatlı

Myelom ilk basamak tedavisinde Karfizomib                                 14:15-14:45 (30 dk)

Konuşmacı: Dr.Abdullah Karakuş,

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                              14.45-14.55 (10dk)

Hücresel İmmün Tedaviler Oturumu 14:55-15:45

OTURUM BAŞKANLARI: Fevzi Altuntaş, Seçkin Çağırkan

Lenfomalarda CAR-T hücre tedavisi                                                    14:55-15:15 (20 dk)

Konuşmacı: Dr.Mehmet Bakırtaş

Akut GVHD profilaksisinde yeni yaklaşımlar                                      15:15-15:35(20 dk)

Konuşmacı: Dr. Ant Uzay

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                                15:35-15.45 (10dk)

KAHVE ARASI                                                                                  15:45-16:05 (20DK) 

Kronik Myeloproliferatif Neoplaziler Oturumu: 16:05-17:05

OTURUM BAŞKANLARI:Dr. Şehmus Ertop, Dr. Burhan Turgut

PV ve ET’de sitoredüksiyon; kime, ne, ne zaman ve nasıl?    16:05-16:25

Konuşmacı:Dr.Atakan Tekinalp

Akselere Faz KML, de novo? dönüşmüş?                                                   16:25-16:45

Konuşmacı: Dr.Gürsel Güneş

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                               16:45-16:55 (10 dk)

Selim Hematolojik Hastalıklar oturumu (16:55-18:05)

OTURUM BAŞKANLARI: Dr.Serdal Korkmaz, Dr. Cengiz Demir

Kime, ne zaman Trombofili testi?                                                         16:55-17:15 (20 dk)

Konuşmacı: Dr. Güven Yılmaz

IV demir preperatları, erişkinde kullanımları                                        17:15-17:35 (20 dk)

Konuşmacı: Dr. Aslı Odabaşı Giden

Ciddi Karaciğer hastalıklarında hemostaz                                             17:35-17:55 (20dk)

Konuşmacı: Dr.Ali Durdu

TARTIŞMA-SORU-CEVAP                                                                17:55-18:05 (10 dk)

Akılcı İlaç Oturumu:

OTURUM BAŞKANI: Dr. Alpay Yeşilaltay

Geriatrik Hematoloji Hastalarında İlaç Kullanımının Optimize Edilmesi 18:05-18:25 (20 dk)

Konuşmacı: Dr. Neslihan Kayahan Satış

Sözlü Bildiriler:                                                                                              18:25-19:25

OTURUM BAŞKANI: Dr. Emine Eylem Genç

TEKİRDAĞ HEMATOLOJİ SEMPOZYUMU KURS PROGRAMI

12 Mayıs 2024

Akım Sitometrisi Kursu: 09:00-11:00

Malign Olmayan Hematolojik Hastalıklarda Akım Sitometri                          09:00-10:00

Konuşmacı: Dr. İshak Özel Tekin

Lenfoproliferatif Neoplazmlarda Akım Sitometri; Güncelleme                        10:00-11:00

Konuşmacı: Dr. Burhan Turgut

X